Pravila privatnosti

INFORMACIJA ISPITANICIMA SUKLADNO ČLANKU 13. Opće uredbe o zaštiti podataka

Sadržaj ove informacije služi kako bismo Vas upoznali sa načinom na koji koristimo Vaše podatke, svrhom obrade istih te pravima koja Vam pripadaju s ciljem zaštite osobnih podataka prilikom korištenja aplikacije SPOT ONE.

Od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj izravno se primjenjuje 1Uredba EU 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 56386591827, kao voditelj obrade informira Vas o sljedećem:

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka: pisanim putem na: Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb; e-mail: zastita.podataka@bayer.com.

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu provođenja selekcijskog postupka, u svrhu zapošljavanja, povezivanja studenata i poslodavaca, prema članku 6. stavku 1. točki b) Opće uredbe o zaštiti podataka te se mogu dalje obrađivati temeljem Zakona o radu, Narodne novine: 93/14, 127/17, te drugih zakonskih i podzakonskih propisa, radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, kao i drugih zakonitih osnova sukladno odredbi članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka. Na obradu osobnih podataka u aplikaciji SPOT ONE primjenjuju se i Uvjeti korištenja aplikacije SPOT ONE Uvjeti korištenja

U svrhe naznačene u prethodnoj točci – sljedeći osobni podaci obrađivati će se u aplikaciji SPOT ONE od strane društva Bayer d.o.o. kao voditelja obrade:

 • ime i prezime
 • osobni identifikacijski broj,
 • prebivalište/boravište, adresa stanovanja,
 • datum i godina rođenja,
 • spol,
 • fotografiju,
 • naziv visokog učilišta u sklopu kojeg imam status redovitog studenta na području Republike Hrvatske,
 • korisnički podatci iz sustava AAI@EduHr,
 • životopis,
 • kontakt podatke (telefon, mobitel, Email),
 • preference glede potencijalnih poslova,
 • posebna znanja i vještine (poznavanje stranih jezika, informatička znanja, certifikati),
 • reference odnosno podatke o ranije odrađenim studentskim poslovima,
 • raspoloživost za posao,
 • korisničko ime i zaporka prilikom registracije i prijave u sustav.

Za korištenje aplikacijom prilikom registracije nužno je potrebno voditelju obrade učiniti dostupnim ime i prezime, naziv visokog učilišta, e-mail adresu ili drugi podatak putem kojeg je moguće stupiti u kontakt sa Studentom, podatak o raspoloživosti za posao, te korisničko ime i zaporku.

Korisnički profil studenta na navedenoj aplikaciji, student može obrisati u kojem slučaju isti postoje neaktivan i podaci iz njega se brišu. Međutim podaci prikupljeni sukladno Zakonu o radu i drugim zakonskim i podzakonskim propisima u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, čuvat će se sukladno navedenim propisima.

Osim navedenih podataka, prilikom registracije te svakog kasnijeg korištenja aplikacijom, Bayer d.o.o. kao voditelj obrade prikuplja sljedeće Vaše podatke koji se čuvaju ograničeno vrijeme s ciljem sprečavanja neovlaštenog pristupa aplikaciji:

 • IP adresa,
 • datum i vrijeme pristupa,
 • vremenska zona,
 • informacije o operativnom sustavu,
 • HTTP pristupni kod,
 • količina prenesenih podataka,
 • jezične postavke,
 • korisničko ime i zaporka,
 • dnevnik korištenja aplikacijom (log in dnevnik).

Svi navedeni podaci bit će korišteni za izradu osobnog profila. Osobni podaci studenta koji su prikupljeni putem navedenog sustava AAI@EduHr – ime, prezime, naziv fakulteta, OIB, datum rođenja se ne mogu mijenjati.

Sve ostale podatke kojima student kreira svoj osobni profil, student može dopunjavati i mijenjati (fotografija, smjer na fakultetu, godina, osobni mail studenta, broj telefona, adresa, kućni broj, grad, vještine, interesi, znanja, jezici i ostali podaci koji se ne povlače iz sustava AAI@EduHr.)

Opseg korištenja osobnih podataka obuhvaća:

 • prikupljanje osobnih podataka,
 • objavu osobnog profila na internetskoj stranici aplikacije ako korisnik označi da mu profil bude javan,
 • činjenje dostupnim profila korisnika registriranim korisnicima aplikacije ukoliko je korisnik odabrao javan profil ili se prijavi na zadatak ili izazov,

Puni profil korisnika bit će dostupan i vidljiv svim studentima registriranim korisnicima aplikacije u svrhu povezivanja u timove i suradnje na rješavanju izazova, osim ako se ne aktivira opcija „Privatan profil“ – u kojem slučaju profil korisnika neće biti dostupan i vidljiv drugim korisnicima.

Osobni podaci dostavljat će se sljedećim osobama:

 • Studentskom centru matičnog Sveučilišta Studenta za potrebe sklapanja studentskih ugovora o izvršavanju poslova,
 • Izvršiteljima obrade osobnih podataka

Obavještavamo Vas da postoji mogućnost da se u sklopu korištenja aplikacijom Vaši osobni podaci dostavljaju i osobama izvan teritorija Europske unije odnosno izvan Europskog ekonomskog prostora koje mogu imati manju razinu zaštite osobnih podataka. U slučaju prijenosa osobnih podataka u treće zemlje, voditelj obrade će pružiti odgovarajuća jamstva glede zaštite osobnih podataka, što podrazumijeva primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenima u poglavlju V. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U svakom trenutku ispitaniku su zajamčena sljedeća prava glede korištenja osobnih podataka:

 • pravo na pristup osobnim podacima koji su pohranjeni kod Voditelja obrade,
 • pravo zahtijevati ispravak ili brisanje osobnih podataka odnosno ograničenje obrade osobnih podataka,
 • pravo prigovora kod tijela nadležnog za zaštitu podataka (u Republici Hrvatskoj - Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Voditelj obrade obavještavati će redovno korisnika o novoobjavljenim poslovima, osim ako korisnik obrade ne isključi primanje takvih obavijesti.